Persbericht

REACTIE OP COALITIE PROGRAMMA: 4 jaar geleden werd de vorige coalitie volledig onderuitgehaald of een poging daartoe met de opmerking dat het coalitie programma niets voorstelde en uitermate slap was. Dit document puilt uit van slapte, dubbelzinnigheid en onduidelijkheid. Laat ik die punt voor punt even doorlopen.

INLEIDING:

Er wordt geconstateerd dat er voldoende financiële ruimte beschikbaar is. Dit terwijl ons vorige college beticht werd van verspilling  en van potverteren. De verwijten geuit door de Gemeenschapslijst, toen in de oppositie, snijden dus geen hout en waren dus geheel onterecht. Als er  tijdens de vorige periode slecht financieel beheer geweest was, dan was er nu niet voldoende financiële ruimte.

DIENSTVERLENING:

Hier wordt gemeld dat men oplossingen zoekt die voor beide  partijen aanvaardbaar en uitlegbaar zijn. Tijdens de raadsperiode 2010-2014 toen ook het CDA en Gemeenschapslijst de wethouders leverden, zijn er bij ons regelmatig signalen gekomen dat burgers met de rug tegen de muur gezet werden door de door deze partijen geleverde wethouders. Het was slikken of stikken. Nu draait men 180 graden, gaan ze sociaal en redelijk doen. Gelooft u het? Wij in ieder geval ( nog ) niet.

BESTUURSKRACHT:

Hartstikke mooi dat de jeugd en jong volwassen worden genoemd. De ouderen tellen in de nabije en verdere toekomst dus niet mee. Wel een grotere groep als de jeugd. Niet erg sociaal.

GRIFFIE:

Onze griffier krijgt steeds meer werk, en daar horen ook de benodigde uren bij. Leefbaar Someren wil zeker kijken hoeveel uren er bij zouden moeten om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen.

VEILIGHEID.

Iedereen wil veilig zijn en zich veilig voelen. Leefbaar Someren heeft zich constant ingezet voor korte aanrijtijden van de ambulances. Leefbaar Someren is de partij die dit item in de afgelopen 16 jaar het meest aangekaart heeft.

TOEZICHT EN HANDHAVING:

Laten we eens ophouden met het handhaven op  onbenullige zaken die alleen maar gemakkelijk scoren voor de ambtenaar ( BOA, parkeerwachter, politie ) , maar laten we ons inzetten voor belangrijke zaken. Nu wordt vaak gecontroleerd om later te kunnen zeggen dat er een x aantal mensen zijn verbaliseerd en dat het dus resultaat heeft gehad. Hoezo ? Resultaat behaal je als het werkelijk veiliger wordt. Parkeerbonnen en aanverwante zaken dragen niet bij tot een veiliger Someren. Spekken alleen de staatskas.

FAUNABELEID:

Gewoon doen wat nodig is en als gemeente zich zeker laten informeren door IVN en aanverwante organisaties. Deze clubs hebben vaak zeer veel expertise in huis. Gratis en nuttig.

A 67:

Natuurlijk is ook  LEEFBAAR SOMEREN voor een leefbaar en prettig Lierop. De vraag is: Hoeveel invloed hebben wij als gemeente op het tijdstip van het plaatsen van een geluidscherm?
Weinig waarschijnlijk. Het is onze weg niet en ons geluidscherm niet. Het enige wat we kunnen doen is het regelmatig aankaarten bij de bevoegde instanties.

VEILIGE FIETSVERBINDINGEN.

Zeer belangrijk. Wat de Potackerweg betreft: Bij de presentatie van de plannen voor de vluchtheuvels, heeft LEEFBAAR SOMEREN van het begin af aan al gezegd dat deze oplossing niet ging helpen mede omdat touringcars vanaf Someren-Eind de bocht niet meer konden nemen.. Wij werden af geserveerd met de opmerking, dat er ook chauffeurs waren die wel konden rijden . Wat is nu het resultaat? Geld gespendeerd met negatief resultaat. Het CDA en Gemeenschapslijst corrigeren nu de door hun veroorzaakte zooi maar wel met ONS EN UW GELD. Uiteraard mogen we ook van de fietser verwachten dat die zich ook inzet voor een veiligere deelname aan het verkeer door zich aan de verkeersregels te houden en zich sociaal te gedragen op de weg. Uit ervaring weten we dat het daar ook nogal eens aan schort. Dit wil niet zeggen dat de gemeente geen aandacht moet besteden aan de veiligheid van de fietspaden.

WEGEN BUITENGEBIED.

Hier wordt niets nieuws gemeld. Gewoon onderhoud en renovatie. Beleid zoals al jaren.

BOERENKAMPLAAN / SLUISSTRAAT.

Duidelijk is te merken waar de roots van de Gemeenschapslijst liggen. Eigen Einds volk moet ook tevreden gesteld worden. Heeft wat ons betreft geen directe prioriteit. Eerst belangrijkere zaken oplossen, daarna dit soort zaken pas aanpakken.

ONKRUIDBESTRIJDING.

Het is al lang bekend dat de nieuwe biologische  manier van onkruidbestrijding tijd nodig heeft om resultaat te laten zien.  Het zou in het komende jaar  zover zijn dat het effect zichtbaar wordt. Eerst afwachten dus.

EEN DUURZAME EN VEILIGE AANSLUITING.

vermeld een rotonde bij sluis kwart voor 12. Er is nooit een sluis bij kwart voor 12 geweest. Ook half 12 is alleen een brug. Erg slordig voor een coalitie die mede bestaat uit een partij uit Someren – Eind. Weet men wel waar met het over heeft? Blijkt van niet. Wordt nog wat in de komende periode. Deze coalitie zegt maar wat. Geen basis voor vertrouwen.

BREDE CENTRUMVISIE.

Luchtfietserij. Ons winkelcentrum is super ongezellig en geeft geen uitstraling door foute beslissingen in het verleden. o.a. Sloop van karakteristieke gezichts en sfeer bepalende gebouwen waardoor ons centrum is zoals het nu is. 2 partijen zijn een nagenoeg constante factor geweest in de coalities die hier voor gezorgd hebben. Deze partijen zijn in hun huidige benaming: CDA/Summers Belang en de Gemeenschapslijst. Wederom proberen ze hun eigen fouten te herstellen onder het mom van dat ze het centrum redden. Jazeker, van de ( bijna ) ondergang die ze zelf voor het grootste gedeelte veroorzaakt hebben. De coalitie vindt dat het 5 voor 12 is ( bijna te laat ).Wat ons betreft is het kwart over 12. Voor een groot gedeelte is het al te laat. Onherstelbare schade door o.a. sloop. De parkeergelegenheden en de Postelstraat was wel een huzarenstukje van CDA wethouder Willie Hanssen. Toevallig zaten ook de Gemeenschapslijst, PvdA en Lijst Someren-Heide in die coalitie compleet met wethouder. Ook zij gaan verre van vrij uit. Het wordt uiteraard weer aangepast en van ONS geld. Hoezo doelmatig omgaan met gemeenschapsgeld? Verbrassen door blunderen is een betere benaming. Er wordt wederom de 13 tot 30 jarigen als basis genomen, terwijl de 50 plussers een grotere groep is en meer geld te besteden heeft. Voor de winkels in ons centrum is de 50 plusser  zakelijk gezien  veel interessanter en van levensbelang. Logisch, maar blijkbaar te moeilijk voor deze coalitie. Droom rustig verder. In plaats van succes wenst LEEFBAAR SOMEREN jullie veel sterke toe.

HEIHORSTEN.

Jaren getrokken aan een dood paard door dezelfde eerder genoemde partijen die nu weer in de coalitie zitten. Door de vorige coalitie zijn er spijkers met koppen geslagen door de Smeijers groep de horeca te laten ontwikkelen. Vooral op aandringen van LEEFBAAR SOMEREN  en de VVD zijn we in zee gegaan met de Smeijers Groep. Wat de Bosgroep samen met de gemeente in meer dan 10 jaar niet lukte, realiseerde de Smeijers groep in enkele maanden. Jawel een horeca voorziening bij het parkeerterrein bij de provinciale weg met nog behoorlijke plannen voor de toekomst..

WATEROVERLAST.

Versneld nemen we maatregelen staat er in het programma. De Keizerstraat staat al sinds jaar en dag onder water als het even stevig regent. Dit geldt ook voor Someren-Noord. Hier is in het verleden door CDA en Gemeenschapslijst wethouders veel te weinig actie naar ondernomen. Het is dus mede hierdoor dat we in deze situatie beland zijn geraakt. Tijdens de vorige raadsperiode heeft VVD wethouder Leon van de Moosdijk meer voor elkaar gebokst dan al die vorige ( CDA en Gemeenschapslijst ) wethouders bij elkaar. Complimenten hiervoor.

WEERBAARHEID.

Hier worden weer alle groeperingen genoemd, behalve de ouderen. Ouderen zijn er voor deze coalitie alleen voor het betalen van belastinggeld. Iets terug doen voor deze groep is blijkbaar een brug te ver voor deze “sociale” coalitie.

WERK EN INKOMEN.

Voor veel oudere werklozen is het moeilijk weer aan het werk te komen of een zinvolle dagbesteding te vinden. Wederom is deze groep volledig vergeten door deze coalitie. Een schande wat ons betreft. Maar ja volgens deze coalitie hebben we alleen jeugd in Someren waar we voor moeten zorgen. Open je ogen en je ziet dat de bevolkingssamenstelling en daarbij behorende behoeftes heel anders zijn.

Wat LEEFBAAR SOMEREN betreft is dit programma slappe hap met veel onduidelijkheden, vaagheden en onvolkomenheden. Nergens staat hoe deze coalitie iets wil doen of aanpakken. Je kunt alle kanten uit met dit programma.  Het is meer van niet veel.

Arnold Verhofstad  raadslid namens Leefbaar Someren, en de leden van Leefbaar Someren