WMO volgens Leefbaar Someren

WMO:

Mensen die hier gebruik van maken, hebben hier bijna altijd niet om gevraagd. Ze hebben de pech dat ze in een situatie zijn beland waardoor ze nu hulp nodig hebben.

LEEFBAAR SOMEREN vindt dat je, als beschaafde samenleving, voor deze groep mensen op moet komen en zorg moet dragen. Dit wil niet zeggen, dat er eindeloos geld in gepompt moet worden! Alle taken dienen zo efficiënt mogelijk uitgevoerd te worden, zonder dat de gebruiker hierbij benadeeld wordt. Volgens LEEFBAAR SOMEREN is er binnen de organisaties financieel nog veel te besparen (o.a.  veel te dure directie en nutteloos management en dure logge organisatie) zonder dat de gebruiker te weinig zorg of slechtere zorg krijgt. De gehele WMO is richting gemeente gegaan en niet zonder pijn voor de gebruikers, maar ook niet voor de gemeente.

Met veel minder geld moet de gemeente nu zorg bieden die de overheid (Den Haag) eerder bood voor de hoofdprijs. Uiteraard merkt iedereen dat dan, maar na de jaren die we dat nu doen moet de gemeente nu wel zo ver zijn dat de besparingspunten nu naar boven komen. De kosten zijn vaak ook te hoog door regels van bovenaf. Hier moet per direct een einde aan komen, zodat we met hetzelfde geld meer kunnen bieden.

De volgende trefwoorden zijn wat LEEFBAAR SOMEREN betreft van toepassing:

  • KLANTVRIENDELIJK
  • LAAGDREMPELIG
  • SERVICEGERICHT
  • VRAAGGERICHT
  • DICHT BIJ HUIS OF AAN HUIS  
  • DUIDELIJK
  • SNEL
  • DESKUNDIG

Van belang is dat men NIET VOOR de gebruiker  maar SAMEN MET de gebruiker een oplossing vindt. Op die manier houdt iedereen grip op zijn / haar eigen leven zodat zelfstandigheid en onafhankelijkheid zo groot mogelijk blijft voor de gebruiker. Iedereen blijft op die manier zo veel mogelijk baas over zijn /haar eigen leven. De cliënt/gebruiker voert dan de regie.

 

Hulp is geen liefdadigheid, Hulp is een recht voor iedereen.