Schriftelijk vragen voor de raadsvergadering van 27-01-2022

Afgelopen week zag ik op een tv programma over in bruikleen gegeven WMO benodigdheden zoals bijvoorbeeld scoot-mobielen het volgende:

Het ging over de verzekering van dit soort in bruikleen gegeven artikelen via door de gemeente aan minder valide gebruikers. Het bleek dat deze bruikleen artikelen vaak slechts een WA-verzekering hebben. Dit wil zeggen dat de gebruiker aansprakelijk is voor alle schade aan dat bruikleen apparaat voor zover het geen schade aan derden is. Er werden voorbeelden getoond dat gebruikers buiten hun directe schuld en/of opzet om schade veroorzaakten aan het bruikleenartikel die voortvloeit uit normaal dagelijks risico van gebruik. Nu liet men voorbeelden zien van mensen die plotsklaps na een ontstane schade hoge facturen kregen en deze ook moesten betalen. Het betreft een kwetsbare groep die deze bedragen niet kunnen betalen ook al zouden ze het willen. Detail in deze is, dat het steeds om de leverancier Medipoint ging waar wij ook zaken mee doen.

Deze firma liet duidelijk zien dat ze geen boodschap had aan persoonlijke situaties van deze mensen en hardvochtig achter geld aan ging. Ook werd geconstateerd dat de reparatie tarieven zeker niet laag te noemen waren. De gebruikers van deze hulpmiddelen hebben geen kans om deze uitgebreider te verzekeren, omdat je andermans apparaat niet kunt verzekeren.

Nu de vragen:

  • Is of was u bekend met dit fenomeen?
  • Hoe hebben wij onze WMO bruikleenproducten verzekerd?
  • Hebben cliënten de mogelijkheid om via de gemeente een uitgebreidere verzekering al dan niet op eigen kosten af te sluiten?
  • Worden cliënten gewezen op de risico’s die ze financieel voor eigen rekening lopen?
  • Hoe gaan wij om met mensen die dit soort schade echt niet zelf kunnen betalen?
  • Bent u bereid om Medipoint hierover aan te spreken en afspraken hierover te maken en vast te leggen?
  • Gaat u hierover de cliënten snel en duidelijk informeren?

Dit waren de vragen. Alvast bedankt voor de genomen moeite.

Fractie Leefbaar Someren, Arnold Verhofstad, Rien van Dinther.