OUDERE “JONGEREN“ ( 2e jeugd )/ VERGRIJZING / MINDER VALIDEN.

OUDERE  “JONGEREN“ ( 2e jeugd ) / VERGRIJZING / MINDER VALIDEN:

Nederland vergrijst in een snel tempo. Someren dus ook.

Veel partijen zetten veelal in op de jeugd. Hartstikke belangrijk, maar wij van LEEFBAAR SOMEREN krijgen soms het idee dat de ouderen (50 plus en bejaarden) bijna worden vergeten en dus duidelijk tekort gedaan. Deze steeds groter wordende groep ouderen verdient serieuze aandacht en heeft daar ook recht op. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst luidt het spreekwoord, maar we er komen steeds meer ouderen die recht hebben een goed en gezond leefklimaat. Basis voor een goede toekomst.

Voor ouderen moeten voorzieningen snel en effectief worden geregeld, want wat ouderen niet hebben, is tijd. De jeugd heeft nog een leven voor zich, de ouderen “slechts” nog (tientallen) jaren.

Hiervan is LEEFBAAR SOMEREN zich bewust en wil dat hier naar gehandeld wordt. Ouderen zijn vaak ook niet direct klagers of aanvragers van diverse subsidies en/of voorzieningen. Hierdoor worden hun belangen vaak ook onbedoeld over het hoofd gezien.

Het is van belang dat voorzieningen voor deze groep vanuit de gemeente:

  • duidelijk worden aangeboden en
  • bij de aanvraag ook actief deskundige hulp en advies wordt gegeven.

Dichtbij of zelfs in huis wat ons betreft. SERVICE met hoofdletters is het credo.

LEEFBAAR SOMEREN maakt zich hier sterk voor, zoals we in het verleden ook hebben gedaan.

Ook voorzieningen bij openbare gelegenheden dienen op ouderen afgestemd te zijn. Hier kun je o.a. denken aan goede toegankelijkheid van gebouwen en openbare terreinen, aangepaste toiletten, veilige oversteekplaatsen en andere voorzieningen. Het regelen van vervoer  naar diverse activiteiten of winkels (gratis of tegen lage kosten) en begeleiding indien nodig.

WMO hulp moet laagdrempelig, snel en simpel geregeld worden zonder nutteloze, onduidelijke formulieren, bureaucratie en tijdverlies.

Gemakkelijk, duidelijk, snel en kwaliteit.

Dit alles (en waarschijnlijk nog meer) is noodzakelijk voor deelname van deze mensen aan het sociale leven hetgeen uitermate belangrijk is voor welverdiend levensgeluk en voor het tegengaan van vereenzaming. LEEFBAAR SOMEREN blijft hiervoor alles uit de kast halen om het optimale te bereiken. Dit uiteraard in overleg met en indien mogelijk mede door onze inwoners.

OUDEREN ZIJN GEEN LAST. ZE HOREN ER BIJ EN VERDIENEN HET BEST MOGELIJKE.

Onze huidige welvaart hebben we voor een groot deel aan hun te danken.