ACTION NAAR KERKSTRAAT 30? GELUKKIG NIET !

Een van de meest spraakmakende zaken van de afgelopen tijd is wel de eventuele verhuizing van de Action naar Kerkstraat 30 /Sonnemans. Al direct toen de Action er lucht van kreeg dat de gemeente dit wel eens kon dwarsbomen, gaf de Action al aan dan uit Someren te vertrekken en werd Asten als mogelijkheid genoemd. Een paar telefoontjes van onze fractievoorzitter waren voldoende om te weten dat er in Asten geen enkele geschikte ruimte voor de Action beschikbaar was. Het was dus puur een dreigement om de gemeente Someren te beïnvloeden. Binnen de gemeenteraad waren alleen het CDA en de PvdA  voor de verhuizing van de Action naar Sonnemans en tegen het nemen van een voorbereidingsbesluit om de door de gemeente Someren gemaakte fout die verhuizing naar Sonnemans onbedoeld mogelijk maakte te kunnen herstellen. De rest van de raad wilde de door de gemeente gemaakte fout  herstellen door  terug te gaan naar de oude situatie van maximaal 4102 m2 verkoopoppervlak detailhandel  op begane grond zoals die was voordat de fout werd gemaakt. Dat Sonnemans probeerde gebruik ( wat ons betreft bewust misbruik)te maken van de mogelijkheden ontstaan door deze fout en zo zijn winkeloppervlakte ook op de verdieping uit te breiden, is volgens de wet toegestaan. Deze fout herstellen was wat LEEFBAAR SOMEREN betreft onze plicht in het belang van de toekomst van Someren. De PvdA is principieel. Wat mogelijk is ( al dan niet bedoeld ) moet ook mogelijk zijn en daar kun je niet voor gaan liggen. Je moet als overheid betrouwbaar zijn was hun standpunt. Wel erg kort door de bocht in dit geval. Het CDA vond ook dat de Action naar Sonnemans moest kunnen, maar benaderde het uit een andere hoek. Het CDA kwam wel opvallend erg veel op voor de belangen van Sonnemans. Wat LEEFBAAR SOMEREN betreft zonder voldoende de belangen van u en van de winkeliers mee te nemen. Het kan toch niet zo zijn, dat de belangen van 2 partijen in dit geval de Action en Sonnemans zwaarder wegen dan de belangen van (bijna)alle winkels in het centrum. Een vertrek van de Action naar Sonnemans zou tot gevolg hebben dat de Action van publiekstrekker voor de Postelstraat publieks-wegtrekker van de Postelstraat zou worden met alle gevolgen van dien voor ons centrum en de daar gevestigde winkeliers. Nog meer leegstand, verpaupering en een onvolledig winkelaanbod zou dan een onherstelbaar gevolg zijn. Ook u zou hiervan de dupe worden. Hier werd door het CDA-Summers belang wel erg weinig aandacht aan besteed en te gemakkelijk overheen gestapt.. Kwalijk vindt LEEFBAAR SOMEREN dat het CDA-Summers belang de belangen van Sonnemans ging verdedigen alsof het hun eigen belang was. Bangmakerij voor nog niet bestaande  en/of toegekende schadeclaims tot ca 2 miljoen EURO toe werden door CDA-Summers Belang verdedigd en voor waar aangenomen, terwijl een claim pas geld kost als deze geheel of deels is toegewezen door de rechter. De hoogte van de uiteindelijke claim is dus nog lang niet zeker. De advocaten van de gemeente Someren kwamen met berekeningen waarbij de eventuele claim wel erg veel lager uitkomt. Enkele tonnen misschien. ( kan ook minder zijn) Misschien kost het wat geld, maar de teloorgang van ons winkelcentrum met alle dan te verwachten schadeclaims moeten we zeker niet willen. Kost veel geld en levert alleen ellende op. Zelfs de discutabele uitslag van een enquête met een hoog misleiding gehalte van het CDA die door slechts weinig mensen is ingevuld  werd moeiteloos gebruikt door het CDA als zou de uitslag hiervan de mening van de Somerense inwoners zijn. Flauwekul van de bovenste plank. Wij hebben ons afgevraagd is het nou Summers belang of S…….. belang  wat hier voorop staat?  Binnen LEEFBAAR SOMEREN hebben wij er onze gedachten over. Gelukkig zit de Action nog steeds op dezelfde plaats en is nu de eigenaar van het pand ( Wijnen ) aan zet om actie te ondernemen. Om het pand aantrekkelijker en geschikt te maken voor Action.  De Postelstraat is de ondergang gelukkig bespaard gebleven.
LEEFBAAR SOMEREN wenst iedereen nog veel winkelplezier in de Postelstraat.