COALITIEVORMING NA VERKIEZINGEN 2014

Waarom LEEFBAAR SOMEREN in de coalitie?

Terwijl het CDA  als grootste partij na de verkiezingen van 2014 ijverig bezig was met de coalitie- besprekingen, vonden 3 partijen onder leiding van de Gemeenschapslijst het nodig om achter de rug van het CDA om zelf met een coalitievorming aan de slag te gaan. Lijkt op een coupe plegen. Uitermate ongebruikelijk en wat LEEFBAAR SOMEREN betreft ongewenst en ongepast.

Na enig aandringen van Guido Schoolmeesters en Theo Maas is onze fractievoorzitter  Arnold toch geheel vrijblijvend in gesprek gegaan met de bovenstaande 3 partijen. Hij is niet alleen gegaan, maar heeft vertegenwoordigers van VVD en CDA meegenomen. Dit om weer tot een normale situatie te komen zoals het hoort. Tussen enkele partijen liepen de emoties uitermate hoog op en werden er dingen gezegd waarvan men later zeker spijt van heeft gehad. Het niveau was zoek. Om verdere escalatie en onherstelbare schade te voorkomen, deelde onze fractievoorzitter Arnold Verhofstad mede dat hij per direct de vergadering ging verlaten en voegde de daad bij het woord. De mensen van het CDA en VVD volgden dit voorbeeld en verlieten ook de vergadering. We waren verbouwereerd en geschrokken. Hierdoor ontstond een situatie waarin de kans op een nieuwe coalitie met Gemeenschapslijst en CDA verder weg was dan ooit.

Om in het belang van Someren een stevige coalitie met voldoende meerderheid te hebben, heeft LEEFBAAR SOMEREN zijn verantwoording genomen en is in de coalitie gestapt. Dit had voor ons gevolgen. LEEFBAAR SOMEREN was en echte oppositiepartij met geen ervaring in het werken binnen een coalitie. Wij zijn blij dat we het  hebben gedaan.

LEEFBAAR SOMEREN is een zeer nuttige ervaring rijker en heeft  tevens bewezen niet bang te zijn verantwoordelijkheid te nemen er naar te handelen. Wel hebben wij, LEEFBAAR SOMEREN,  ondervonden, dat de invloed die je hebt als partij binnen de coalitie niet per se echt groter is dan in de oppositie. Voor de “invloed” hoef je het dus niet te doen. Voor de status en haantjesgedrag doen wij het niet. Hebben we niet nodig.

Of LEEFBAAR SOMEREN na deze verkiezingen (2018) in de oppositie of in de coalitie gaat is nog onduidelijk. Hangt af van de gesprekken na de verkiezingen met andere partijen. Het belang van de Somerense inwoner staat bij onze afweging voorop. LEEFBAAR SOMEREN heeft in tegenstelling tot diverse andere partijen geen verplichtingen tegenover anderen. Wij hebben geen sponsoren  of begunstigers in welke vorm dan ook. Hierdoor kan LEEFBAAR SOMEREN de gesprekken open en eerlijk in gaan met  uitsluitend UW belang als inzet en doel.