4 JAAR COALITIE

Wat hebben we bereikt met zijn allen:

 • GLASVEZEL IN HET BUITENGEBIED Zeer belangrijk is de komst van  glasvezel. Alle partijen hebben zich hier hard voor gemaakt, omdat iedereen er het belang van in zag. De Gemeenschapslijst heeft een andere visie op de realisatie hiervan, maar deze blijkt onmogelijk. En duurder voor e gebruiker. Wij zijn blij dat mede door onze inzet voor iedereen betaalbare glasvezel  in het buitengebied nu werkelijkheid is. Men is reeds begonnen met de graafwerkzaamheden.
 • PLAN VERHUIZING ACTION NAAR KERKSTRAAT 30 ( Sonnemans ) Leefbaar Someren heeft zich van het begin af aan  volledig tegen de verhuizing van Action naar Kerkstraat 30 (Sonnemans)  gekeerd. Verhuizing van de Action zou de doodsteek voor de Postelstraat betekenen en dus voor ons hele winkelcentrum. Onbegrijpelijk dat CDA en PvdA hier overheen stapten, terwijl duidelijk was dat de Action niet naar Asten kon verhuizen omdat daar geen geschikte ruimte vrij was en de Action vrijwel zeker in Someren zou blijven.
 • WATEROVERLAST Al veel maatregelen genomen om de wateroverlast in Someren te beperken. We zijn er nog lang niet. Er ligt nog veel werk in de toekomst. Als het aan ons ligt, goed en snel.
 • RENOVATIE KERKENDIJK ZUID Wij zijn trots op het resultaat en op naar de realisatie van kerkendijk Noord. Veilig en toekomst- bestendig.
 • RENOVATIE FLOREFFESTRAAT EN KERKSTRAAT. Incl. riool. Naar tevredenheid uitgevoerd.
 • RENOVATIE KERKENDIJK NOORD EN NIEUWEDIJK Zijn gepland en worden uitgevoerd.
 • VERNIEUWEN FIETSPAD BOERENKAMPLAAN Het fietspad aan de Boerenkamplaan is al vele jaren in een gevaarlijk slechte staat. Eindelijk, in deze laatste periode is pas actie ondernomen om dit fietspad te vernieuwen, terwijl het er al vele jaren belabberd bijligt.
 • REALISATIE RECREATIEVE POORT Na meer dan 12 jaar trekken aan een dood paard door  meerdere vorige coalities, staat er nu eindelijk een horeca gelegenheid op de parkeerplaats bij het Keelven, en dit is nog maar het begin. Een compliment richting de ondernemer ( Frank Smeijers)  en de verantwoordelijke wethouder is zeker op zijn plaats.
 • NU DE CAMPERPLAATSEN NOG War ons betreft zo snel mogelijk. De snelheid zit er van de kant van het college nog niet echt in.
 • LOOVE VIJVERS Renovatie en groot onderhoud van de Loovevijvers met daaraan verbonden het beweegveldje bij de basisschool is nu een feit. Jarenlang lagen de Loovevijvers er slecht bij met zelfs blauwalg als gevolg. Een gevaar voor onze gezondheid dus. Gelukkig is deze coalitie er in geslaagd de noodzakelijk werkzaamheden samen met wensen van de bewoners van de wijk en de school ter hand te nemen.
 • OZB
  HET ONRECHT (DIEFSTAL) WORDT GOEDGEMAAKT. Het terugdraaien van de jarenlange extra verhoging ( graaien ) van 5% is begonnen. De eerste stap is gezet door en OZB met 2.5% te verlagen en de indexering niet door te berekenen. De oppositie, o.a. Gemeenschapslijst, wilde meer en deed alsof zij de burgers  van dit onrecht zouden gaan verlossen. Maar wie hebben er 8 jaar lang diefstal gepleegd door onterecht in uw beurs te graaien? De Gemeenschapslijst en het CDA zeker. Deze zijn dus ook  volledig verantwoordelijk hiervoor. Juist ja de Gemeenschapslijst en het CDA ( Lijst Someren Heide van 1 coalitie)maakten van alle  coalities deel uit die dit veroorzaakt hebben. Zij waren het die de woningbezitter onterecht op kosten gejaagd hebben. Nu doen  de Gemeenschapslijst en in mindere mate Lijst Someren-Heide alsof ze het goed met de huizenbezitter voor hebben terwijl het niet meer dan fatsoenlijk is dat deze diefstal wordt gecompenseerd. Maar dan wel verantwoord, en niet dusdanig rigoureus dat de gemeente in de problemen komt waardoor andere belastingen hierdoor moeten worden verhoogd, zodat u het toch weer betaalt. We gaan dit jaar weer bekijken of er wederom verantwoord een verlaging kan plaatsvinden.
 • MILIEUSTRAAT Eindelijk, de nieuwe milieustraat komt er. De huidige milieustraat voldoet al lang niet meer aan de eisen en wensen van de gebruiker. De tarieven gaan iets omhoog, maar de gebruiker krijgt er ook veel voor terug. Lagere containers, zodat het dumpen van het afval lichamelijk een stuk lichter wordt, meer en betere scheiding, en een betere routing, zodat het voor de gebruiker efficiënter en overzichtelijker is. Dus ook de lange wachtrijen behoren straks tot het verleden.
 • PAULUSKERK NOORD De kerk is aangekocht en er kan nu eindelijk werk gemaakt worden van de realisatie van een mooi hart voor Noord.
 • DE WEIJERS Gelukkig hebben we groen licht kunnen gegeven voor verbouwing in plaats van nieuwbouw, zodat aan de wensen van de inwoners van Noord en vrijwilligers van De Weijers wordt voldaan.
 • WMO Service voorop. We zijn weer een heel eind de goede richting in gekomen om dit te verwezenlijken, maar we zijn er nog lang niet. Het kan sneller, klantgerichter en met meer menselijke maat. Indien het niet goed gaat met de serviceverlening van het apparaat dat voor het reilen en zeilen hiervan verantwoordelijk is, horen wij dat graag zodat wij aan de bel kunnen trekken.
 • PAULUSSCHOOL TERREIN De plannen zijn reeds gepresenteerd en worden zo snel mogelijk tot uitvoering gebracht.
 • GROOTE HOEVEN Nieuw te ontwikkelen wijk. Gelukkig blijven e bomen in dat gebied zo veel mogelijk gespaard en wordt de wijk eigenlijk om de bestaande bomen heen gebouwd. Zeer positief wat ons betreft. Natuur behouden voor een leefbare omgeving. Tevens wordt deze wijk “ gasvrij “ Milieubewust. Weer en pluspunt. LEEFBAAR SOMEREN wenst de toekomstige bewoners alvast veel woongenot in deze wijk.