SOMEREN – NOORD

Een woonwijk gesticht in de 2e helft van de vorige eeuw als arbeiderswijk met vooral goedkopere huurhuizen. In tegenstelling tot veel vergelijkbare wijken uit deze tijd in andere dorpen  en steden is deze wijk  uitgegroeid tot een mooie volwaardige  moderne woonomgeving waar het prettig wonen is. De samenstelling van de bevolking is in de loop der jaren veel veranderd, zodat er nu mensen  uit alle lagen van de bevolking wonen. Someren-Noord ook wel Plan Noord genoemd is op dit moment een wijk die behoefte heeft aan alle voorzieningen die ook een kleiner dorp nodig heeft om prettig te wonen en als wijk te kunnen voortbestaan. Een voorbeeld hiervan is o.a. De Weijers. Nu de niet meer gebruikte Pauluskerk  van Noord is aangekocht door de gemeente om verpaupering te voorkomen en herontwikkeling te bevorderen is het ook belangrijk dat  na de sloop van de Pauluskerk deze ruimte goed wordt ingevuld. De Weijers gaat hier wat ons betreft zeker een belangrijk deel van uitmaken. De Weijers moet een volwaardig dorpscentrum worden met alle voorzieningen die gewenst en noodzakelijk zijn voor Noord. Wat ons betreft wordt het ontmoetingscentrum voor Noord en het aangrenzend buitengebied. Het bestuur van De Weijers heeft gekozen voor verbouwing en geen nieuwbouw. Deze keuze respecteren wij en gaan er ook volledig aan meewerken om hier een wijkgebouw van te maken dat geheel aan de wensen van de  gebruikers van De Weijers en de bewoners in Noord voldoet. De rest van de ruimte waar de kerk nu staat, wordt woningbouw met o.a. woningen voor mensen met een handicap. Een sociaal streven dat wat ons betreft ook past in die omgeving. Hierover moet natuurlijk wel overleg zijn met de wijkraad, zodat uw stem ook zwaar meeweegt. Leefbaar Someren ziet Noord als een volwaardige leefgemeenschap gelijk aan bv een kerkdorp. Deze wijk verdient ook een mooi hart en geen verpauperende kerk. Over de prijs die betaald is voor de kerk lopen de meningen uiteen. Hier over is al genoeg gezegd en wij gaan hier verder ook niet op in. Belangrijk is dat de kerk door de gemeente is aangekocht en niet door een projectontwikkelaar waar het alleen om de centen gaat en om het belang van de omgeving en haar bewoners ondergeschikt is.